Kardiocentar

Čvorovi štitnjače, guša i karcinom


Ultrazvuk štitnjače je brza i jednostavna dijagnostička metoda koja otkriva da li pacijent ima gušu ili čvorove u štitnjači. Guša je morfološki problem štitnjače, a može biti difuzna ili multinodozna. Ponekad guša pravi značajnu kompresiju traheje (dušnika) koja se vidi na ultazvuku. Kompresija traheje jedan je od razloga za operaciju štitnjače. Ultrazvučnim pregledom često se otkriju čvorovi u štitnjači. Oni su često dobroćudni, ali ponekad je čvor u štitnjači i zloćudan. Nakon što se na ultrazvuku potvrdi postojanje čvora u štitnjači, potrebno je neke pacijente uputiti na citološku punkciju (FNAB – fine needle aspiration byopsy – engl. tankoiglena aspiracijska biopsija). FNAB punkcija je vrlo korisna dijagnostička metoda jer je minimalno invazivna, a omogućuje da se nakon punkcije čvora citološki materijal štitnjače analizira pod mikroskopom i postavi dijagnoza. Uglavnom je nalaz FNAB punkcije presudan da li pacijenta treba operirati ili ne. U slučaju potvrde sumnje da se radi o karcinomu štitnjače, pacijenti se upućuju na operacijski zahvat. Ultrazvuk je iznimno korisna metoda i prije i nakon operacije štitnjače zbog karcinoma, jer se mogu prepoznati metastatski limfni čvorovi na vratu i relaps (ponovna aktivacija) bolesti. Sve osobe, bilo koje životne dobi, mogu razviti karcinom štitnjače. Pravovremeno postavljenom dijagnozom i adekvatnom terapijom izlječenje karcinoma štitnjače je moguće u potpunosti.
Dobar ishod je vjerovatniji kod:
• 1. rano postavljene dijagnoze
• 2. dobro diferenciranih tumora
• 3. kvalitetne saradnje/povjerenja u relaciji doktor-pacijent