Kardiocentar

Specijalistički tireoidološki pregled


Za uvid u stanje štitnjače analizira se nalaz hormona, uradi se klinički pregled pacijenta s palpacijom i inspekcijom i uzima detaljna historija bolesti. Uzima se u obzir i ranije kretanje hormona ako su nalazi rađeni, kao i rezultati drugih dijagnostičkih procedura (ultrazvuka, punkcije, scintigrafije). Određuje se vrsta i doza lijekova, potreba za drugim dijagnostičkim ili terapijskim procedurama, kao i vrijeme i način naredne kontrole.