Kardiocentar

Holter krvnog pritiska


Ponekad jedno mjerenje krvnog pritiska ne može dati realnu sliku o stanju pacijenta, pa se preporuči automatizirano praćenje krvnog pritiska tokom 24 sata, uključujući i mjerenja noću tokom spavanja. Ovim se dijagnosticira hipertenzija, određuje njen intenzitet i kretanje pritiska u toku dana i noći, ali i procjenjuju efekti terapije na kontrolnim pregledima. Medicnska sestra postavlja automatizirani tlakomjer na pacijentovu nadlakticu i pacijent ide kući. Tokom naredna 24 sata vrše se mjerenja pritiska. Narednog dana se u ordinaciji aparat skine, radi se analiza i izdaje nalaz s preporukama.