Kardiocentar

Ekspertna kardiološka konsultacija


Uradili ste u drugim ustanovama sve preglede i dijagnostiku, ali nemate definitivno mišljenje šta dalje? Operacija ili ne? Stentovi ili lijekovi? Ablacija ili medikamentni tretman? Ekspertna kardiološka konsultacija će Vam dati definitivne smjernice o nastavku dijagnostike ili liječenja.