Kardiocentar

Holter 24h EKG


Holter EKG je jedinstven način da se snime aritmije koje pacijenti imaju povremeno, a ne mogu biti viđne na rutinskom EKG-u. Holter EKG snima se 24 sata, a u iznimnim slučajevima i višednevno. Aparat se poveže s elektrodama koje se lijepe na pacijentov prsni koš i pacijent ide kući – tamo se očekuje da radi uobičajene dnevne aktivnosti. Poslije 24 sata, pacijent dolazi natrag u polikliniku, aparat se skida i doktor analizira snimku. Za analizu ponekad treba duže vrijeme jer treba pregledati cijeli EKG iz sva 24 sata, a nekad snimke i od nekoliko dana. Pretraga je bezbolna.