Kardiocentar

Kardiološki pregled


Kardiološkim pregledom stiče se osnovi uvid u stanje kardiovaskularnog sistema. Pregled se sastoji od razgovora s pacijentom (anamneza) i fizikalnog pregleda (auskultacija - pregled slušalicama, inspekcija -vizualni pregled, palpacija – pregled dodirom itd). Obavezna je i analiza EKG-a. Na kraju pregleda daje se prijedlog terapije, drugih postupaka liječenja i preporuka za dodatne dijagnostičke procedure. U principu, pregled ćete prepoznati po tome što je doktor: 

- razgovarao s Vama,

- poslušao Vas slušalicama (stetoskopom) i

- dao prijedlog za terapiju.