Kardiocentar

Kontrola kardijalnog resinhronizatora (CRT)


Kardijalni resinhronizator (CRT) je posebna vrsta elektrostimulatora srca (engl. pacemaker) koja se implantira pacijentima koji imaju teško oslabljenu funkciju srčanog mišića i istovremeno sliku bloka grane u EKG-u. Blok grane čini da lijeva i desna srčana komora rade nesinhronizirano, a ovaj specijalni elektrostimulator sinhronizira rad dvije srčane komore. Tom sinhronizacijom popravlja se snaga srčanog mišića i srce radi efikasnije. Za ispravan rad aparata, a time i adekvatnu srčanu funkciju, neophodno je raditi periodične kontrole CRT-a. Ove kontrole možete uraditi u našoj poliklinici uz prethodnu najavu na telefon broj 062-408-444.