Kardiocentar

Kontrola ICD-a (defibrilatora)


Za pacijente s ugrađenim implantabilnim kardioverter-defibrilatorom (ICD) moraju se raditi kontrole stanja i rada defibrilatora svakih 6 mjeseci. Kontrole se rade posebnim aparatom koji elektronski prima informacije od defibrilatora i preko kojeg je moguće, po potrebi, reprogramirati ugrađeni defibrilator. Pregled je bezbolan.